Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu” face angajari- UPDATE

0
193

Liceul Teoretic ”Ioan Cotovu” Hârșova, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de ÎNGRIJITOR, pe perioadă nedeterminată:

Înscrierile la concurs se fac în intervalul 11.03.2020-24.03.2020, la sediul liceului – persoană de contact secretar Neculae Violeta

Condiții  specifice de participare la concurs:

 • studii generale/medii;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni;

Probele de concurs:

 • Probă scrisă – 01.04.2020 – 10,00-12,00
 • Probă practică – 01.04.2020 – 13,00 – 15,00
 • Interviu – 01.04.2020 – 16,00 – 17,00

Bibliografie:

 • Ordin nr.1955/1995 – pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor
 • Legea 477/08.11.2004 privind Condul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

Tematică:

 • Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;
 • Metode de dezinsecție și dezinfecție

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului unității(tip);
 2. Copie și original act de identitate;
 3. Copie și original acte de studii/alte documente de calificare ;
 4. Copie carnet de muncă, adeverință de vechime începând cu data de 01.01.2011, raport revisal.
 5. Cazier judiciar în original;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni și anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia).
 7. Curriculum vitae european;
 8. Scrisori de recomandare de la un loc de muncă anterior;
 9. Opisul dosarului în dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs.

Informații suplimentare la secretariatul liceului, tel. 0241/870316, secretar Neculae Violeta.

UPDATE:

Concursul pentru pozitia de ingrijitor, din cadrul institutiei scolare, a fost amanat. Conducerea scolii urmeaza sa revina cu informatii noi, privind data la care se vor relua inscrierile.

LASATI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here